Skip to main content

Full text of "Specimens of chromatic wood type, borders, etc. manufactured by Wm. H. Page & Co."

See other formats


^ Wi 

h m lla 11 ula.-l iii-.d In Win. II. Vasi- .V Co. 
T 

M NIT M n 11 n Incl uri'il l.v Wb, 1, Pass # ©d.. 

trnmy Wm. II. I'aiti' A Co. Win. II. Pa K o & i BURWICK! KKTIKBIES UNIT ML Win. II. Pan 

ffij Til 1 1 1 .1 1 1 .1 1 1 1 1 1 T? jc ftTi 1 1 1 h 1 1 1 1 1, 1 1 fi ^Cv w ti Win. II. Pa S o & \tST, am 
ir^f i. U ii nn 1 1 1 1 f .i.i :^o^j iTTTTTTTTTiii u » €?£ Wa. I, Page & ©q-. MOUNTED 

MARCH 

OR 1 Ml 
ll l lllll I llllllllll m* Wan, 1, W%m ft ir mssm § 
Mnriuliictuii'il l>\ Win. II. I'iuc A I E0CRAPH1CA 
Maimlac-I iiicmI In Win. II. I'aaie A Co. 

Manic.liKl «ir»Ml liv Win. II. Tanc A i 


m 
Ha 11 11 fa (hi red l>\ Win. II. I'anc A Co. 
.Minn factum! by Win. II. I'asc A I msssaxsms 
Waii.iifartiirtMl l»y Win. II. I'uuc A I 1§M0) 

>j. -<c;> ; .J» it;' ^>-C' : 9- — WW$ (, K)( )( 3 C >f >C Jt-'JX; )CJt )< J-C >t:>t 3 !i JMpjllL u JiM 
laaiiaetwi fey Wai* 1« Page £ < '«»• 1STO1TI0 


Miiiiiifarliircrt l.v Win. II. I'aKC & Co. 


T, WCP YiT.TFV Wi r-T TfT/TfTP T,T. 
Mian ii la el ii r.Ml Ity Win. If. Pas* 1 A < 

Man ii Inc hi red liv Win. II. 1'aite * Co. WMtWssm © IMM » 


Maniil'acliiii'd by Win. II. Pug© & Co. T€K 
VIS l,\ Win. II. I'airc A ( ii. 
[aniil'iictim'd liv Win. II. I'usc A Co. HiIKBaHEB 
naiiiil'arjiiii'd liv Win. II. I'a s c A Co. 
uDLrai 
's* thy? - - - ><?&' - - - -cf A ^^^^Bttlililililililililfifi^^^^iiJiiHiiHWiiiHiMlii^^^ 5 ^ Win. II. Paso* < ,i 
KjgjsJu^ URKKNEVIU.K, P(>HS. 
1 ^K?^K«K«K?i?K«K«K«K«X^K«K«K«K«K«i i-f/j.y+.r/frft^Wfc?:*/.*:*.? ^viimnimimintiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiKi^innaBnuu^uiiiiiuiiiwunuiniiHuiuuiiiiiuuiiiiiniiiiiiiiiiiiiii^ a illlfMfMITMIMMMIItltfMfflfTtMTfMIHItfMfMfTMfTftfMfMMIIIIITMMMffflMffMMIIimUllJlll i; * X « X «K ?£ K«X XXXXXXXX « X*K« I 
?*XXX?eX? iX? i X ?£X X X « « « X « K « K « i 

T 


(■:- 


m 


w w m w w w w 


KH 


KH 
8RS8NWUS, GOSH: 


T 
T 
W 


KH 


l-H i-H Hi W fi w w 


KH 


KH 

MKWacl^bct^rtMacWad^tacRBcgB 
EaXE3XE3XEgXE3XEHXE3XE5XE5XtJ 

xxxxxxxxxxxxx -sg±afl±iag T OUT T+HIS BOOK 3C X 36 X ac MX 3C X K Win. II. ['use A Co, 

jf ctj&sasai^^ 
^a cc^i^iji^^^ 
— **=r 

\\ in. II. Pago ^ -_^ 
< feP n " ■^St* — 1 fiSfcj. — >^<" -i-4Ziy> 
iW, $1 


111. II . Pas?*' & til. a * ( fM'I'M'I'M'I'M'M'M'M'M'M'I'ri-M'M'I'M'M'I'M'l'M'M'I'K'M'M'I'M'K) W s ;g (TOM'ia'I 'IJ'I'ia'ia'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'ia)I:I'I'I'I'I' I'I'IiM'I'l'I'M'Ii») P; • • • • »i "j • • " ••■ \«* ■ • ■ «^/ '•« • • ■ ••■ 

i|",i YuV'rr 'iiini^i y r ri V Viii 'nil 

mmmUhnmiJ mm mi IawmWim j , j| r iiIiIiI'l'I't't'W^^IiM'I'I'M'I'I'I'I'M'M'l'I'I'I'I'I'I'I'M'I'IiI'M'3 ) Ku2 :«(i ^Pi.iiiii^M;Ma.;^iiiitM.i.i.i .i. iii.i.i.riiaa.H.ii?)> )Pt l i l ',5 ll i; l iOi M r i 1 i n 55 11 ! 1 'Ku 1 ¥ij 

W WmVmm WWmU ^J( j55g555^Tft,tii.t;iiW; .X-Mi ^ II. Past' & Co. 'mmm 
S) -QSsrj ^ ((tftiMftiri^^ Win. II. I'iisie it Co. 
-X4 sa cfftftsaM^^ 
«( »>?— ?«?<«►?— » l 
? 
^^^' llWtfi c^^— >» : >» fc? 

^Sx E&28 • < < < < rn W'mi, II. Vasi- * Co, 
A wT* JavvVvrnvV t 

fittti tdfaANi 
Manufactured by Win. II. P.mc A Co. BUGLER l agSBBgsiaafiaBagags^ga^ i 
If «Sh liir ]Df lew 

jrraf i a gUPi Ill, II. 
0JQ4S! p ^a Win. II. I'll!?!' *V Co, 
»C « fr o = o==o= I 6 /'mi, II. I'iU'f 
fr=o=^=o o =0= Win. II. I'asrc A Co. W», I, Page 

^gSSSSSSBSSSigiS^ < G^^^fO&SQ^^^ 
©i^^^m^^m^i^mc 1 | ^ffa^i^^ff^a^g^a^^^^'!?gff^] / 
<£Sh I^K3IE3KE2KE3KEaKE3 
EaXEaKE3XE3KEaiGxE3 
1 1 II IIA Mr 
■DM W», M. Pn a.- A Co. \$J 
IIIjiiii miji 

LEARN